1.
Bakken K. Minneord: Margit Harsson. NON [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 29. november 2022];38. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2021