1.
Haslum V. Søndeled og Risør historielag: Stedsnavn i Risør kommune. NON [Internett]. 7. mars 2018 [sitert 20. juli 2024];34. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1468