1.
Heide E. Noregr tyder nok vegen mot nord, likevel. NON [Internett]. 15. februar 2017 [sitert 4. oktober 2023];33. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1333