Bratt, J. «Terrengordet avløype». NAMN OG NEMNE, bd. 38, januar 2022, https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2022.