[1]
O. Holm, «‘Sødssund’ – ett försvunnet jämtländskt bebyggelsenamn», NON, bd. 40, des. 2023.