[1]
O. Svensson, «Lokalsamhällets namn i centralmaktens händer. Namnhantering år 1569 och år 1700 från Flackarps horisont», NON, bd. 39, des. 2022.