[1]
B. Helleland, «Stadnamnarkivet hundre år», NON, bd. 39, des. 2022.