[1]
K. R. Helander, «Samisk stedsnavnarkiv i Norge. På tide å dokumentere samisk navnetradisjon for fremtidige generasjoner», NON, bd. 39, des. 2022.