[1]
E. Heide, «Stjørdalen, Stjørna og Skjørin – med nokre metodevurderingar», NON, bd. 39, des. 2022.