[1]
E. Söderholm, «Bruken av navneparene "kvener - Kvenland" og ‘finner - Finland’ i tekster fra middelalderen. En kildekritisk gjennomgang», NON, bd. 38, jan. 2022.