[1]
J. Bratt, «Terrengordet avløype», NON, bd. 38, jan. 2022.