Holm, O. (2023) «‘Sødssund’ – ett försvunnet jämtländskt bebyggelsenamn», NAMN OG NEMNE, 40. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2237 (åpnet: 25 april 2024).