Svensson, O. (2022) «Lokalsamhällets namn i centralmaktens händer. Namnhantering år 1569 och år 1700 från Flackarps horisont», NAMN OG NEMNE, 39. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2179 (åpnet: 3 desember 2023).