Utne, I. (2022) «Mellomnavn i Norge og Danmark, oppfølging av artikkel i ‘NN 35’ (2018)», NAMN OG NEMNE, 38. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2027 (åpnet: 20 februar 2024).