Söderholm, E. (2022) «Bruken av navneparene "kvener - Kvenland" og ‘finner - Finland’ i tekster fra middelalderen. En kildekritisk gjennomgang», NAMN OG NEMNE, 38. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2026 (åpnet: 25 juli 2024).