Bratt, J. (2022) «Terrengordet avløype», NAMN OG NEMNE, 38. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2022 (åpnet: 2 oktober 2023).