Bakken, K. (2022) «Minneord: Margit Harsson», NAMN OG NEMNE, 38. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2021 (åpnet: 9 desember 2023).