Svensson, Ola. 2022. «Lokalsamhällets Namn I Centralmaktens händer. Namnhantering år 1569 Och år 1700 från Flackarps Horisont». NAMN OG NEMNE 39 (desember). https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2179.