Holm, O. (2023). "Sødssund" – ett försvunnet jämtländskt bebyggelsenamn. NAMN OG NEMNE, 40. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2237