Kinn, T. (2023). Opphavet til kvinnenamnet "Rise" i Sunnfjord. NAMN OG NEMNE, 40. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2236