Helleland, B. (2022). Stadnamnarkivet hundre år. NAMN OG NEMNE, 39. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2174