Helander, K. R. (2022). Samisk stedsnavnarkiv i Norge. På tide å dokumentere samisk navnetradisjon for fremtidige generasjoner. NAMN OG NEMNE, 39. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2173