Utne, I. (2022). Mellomnavn i Norge og Danmark, oppfølging av artikkel i "NN 35" (2018). NAMN OG NEMNE, 38. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2027