Söderholm, E. (2022). Bruken av navneparene "kvener - Kvenland" og "finner - Finland" i tekster fra middelalderen. En kildekritisk gjennomgang. NAMN OG NEMNE, 38. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2026