Bratt, J. (2022). Terrengordet avløype. NAMN OG NEMNE, 38. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2022