Heide, E. (2017). Noregr tyder nok vegen mot nord, likevel. NAMN OG NEMNE, 33. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1333