(1)
Svensson, O. Lokalsamhällets Namn I Centralmaktens händer. Namnhantering år 1569 Och år 1700 från Flackarps Horisont. NON 2022, 39.