(1)
Helleland, B. Stadnamnarkivet Hundre år. NON 2022, 39.