(1)
Helander, K. R. Samisk Stedsnavnarkiv I Norge. På Tide å Dokumentere Samisk Navnetradisjon for Fremtidige Generasjoner. NON 2022, 39.