(1)
Heide, E. Stjørdalen, Stjørna Og Skjørin – Med Nokre Metodevurderingar. NON 2022, 39.