(1)
Heide, E. Noregr Tyder Nok Vegen Mot Nord, Likevel. NON 2017, 33.