[1]
Svensson, O. 2022. Lokalsamhällets namn i centralmaktens händer. Namnhantering år 1569 och år 1700 från Flackarps horisont. NAMN OG NEMNE. 39, (des. 2022).