[1]
Helander, K.R. 2022. Samisk stedsnavnarkiv i Norge. På tide å dokumentere samisk navnetradisjon for fremtidige generasjoner. NAMN OG NEMNE. 39, (des. 2022).