[1]
Heide, E. 2022. Stjørdalen, Stjørna og Skjørin – med nokre metodevurderingar. NAMN OG NEMNE. 39, (des. 2022).