[1]
Utne, I. 2022. Mellomnavn i Norge og Danmark, oppfølging av artikkel i "NN 35" (2018). NAMN OG NEMNE. 38, (jan. 2022).