[1]
Söderholm, E. 2022. Bruken av navneparene "kvener - Kvenland" og "finner - Finland" i tekster fra middelalderen. En kildekritisk gjennomgang. NAMN OG NEMNE. 38, (jan. 2022).