[1]
Bratt, J. 2022. Terrengordet avløype. NAMN OG NEMNE. 38, (jan. 2022).