[1]
Bakken, K. 2022. Minneord: Margit Harsson. NAMN OG NEMNE. 38, (jan. 2022).