1.
Tonne I, Nordby AR, Seljevold KE, Simonsen M, Ufs S. Poesi og lingvistiske kontraster. Språklig oppmerksomhet i klasserommet. NOA [Internett]. 31. desember 2011 [sitert 29. mai 2024];27(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/864