1.
Thurmann-Moe C, Bjerkan KM, Monsrud M-B. Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk. NOA [Internett]. 18. februar 2012 [sitert 15. juni 2024];28(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/858