1.
Palm K, Ryen E, Sollid H. Forord. NOA [Internett]. 18. februar 2012 [sitert 30. mai 2024];28(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/851