1.
Gujord A-KH. Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA [Internett]. 26. februar 2013 [sitert 4. desember 2023];29(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/843