1.
Myklebust R, Fondevik B. Kompetanse for språklig og kulturelt mangfold i utdanning: - en analyse av innholdet i skolers og barnehagers arbeid med en nasjonal kompetansesatsing . NOA [Internett]. 13. oktober 2023 [sitert 21. februar 2024];39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2212