1.
Lexander KV. Norsk som andrespråk i digital kommunikasjon på arbeidsplassen: Språklege praksisar blant litauiske arbeidsinnvandrarar. NOA [Internett]. 13. oktober 2023 [sitert 4. mars 2024];39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2211