1.
Kulbrandstad LI. Ny start for Forskernettverk i norsk som andrespråk (FiNOA). NOA [Internett]. 30. desember 2022 [sitert 12. april 2024];38(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2166