1.
Molde EB, Wunderlich I. "That’s why jeg sa ja til intervju også" Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen. NOA [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 2. juli 2022];(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1994