1.
Golden A, Steien GB, Tonne I. Narrativ metode i andrespråksforskning. NOA [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 18. april 2024];37(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1993