1.
Golden A, Jensen BU, Szymanska O. Flervalgstester i studier av metaforforståelse blant norskinnlærere. NOA [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 30. mai 2024];37(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1992