1.
Alstad GT. Med forskningsetiske briller på - en drøfting av dilemma i forskning som involverer gryende flerspråklige barnehagebarn. NOA [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 22. juli 2024];37(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1988