1.
Alstad GT, Randen GT, Aasen SF. Læreroppfatninger om endring: En studie av barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid. NOA [Internett]. 31. desember 2020 [sitert 26. februar 2024];36(2):22. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1887